ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ОБОВ‘ЯЗКІВ БАТЬКІВ ЩОДО УТРИМАННЯ ДИТИНИ …

Одним з найголовніших та найважливіших обов’язків батьків є моральне виховання та матеріальне утримання дитини. Це, зокрема, виявляється в забезпеченні дитини необхідними благами,які необхідні для її життя та виховання.

Частиною другою статті 150 СК України визначено, що батьки зобов`язані піклуватись про здоров`я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Згідно вимог частин першої, другої статті 155 СК України здійснення батьками своїх прав та виконання обов`язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності. Батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини.

Відповідно до статті 180 СК України батьки зобов`язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Способи виконання батьками обов’язку утримувати дитину визначається за домовленістю між ними, або за рішенням суду.

Так, згідно з частиною третьою статті 181 СК України, за рішенням суду кошти на утримання дитини (аліменти) присуджуються у частці від доходу її матері, батька або у твердій грошовій сумі за вибором того з батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина.

Статтею 182 Сімейного кодексу України визначено обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів.

Так, при визначенні розміру аліментів суд враховує:
1) стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

2) стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;

3) наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;

3-1) наявність на праві власності, володіння та/або користування у платника аліментів майна та майнових прав, у тому числі рухомого та нерухомого майна, грошових коштів, виключних прав на результати інтелектуальної діяльності, корпоративних прав;

3-2) доведені стягувачем аліментів витрати платника аліментів, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, сума яких перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, якщо платником аліментів не доведено джерело походження коштів;

4) інші обставини, що мають істотне значення.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Мінімальний ГАРАНТОВАНИЙ розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2021 році МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТОВАНИЙ розмір аліментів складає:

Для дітей віком до 6 років:
з 01 липня 2021 року – 1006,50 гривень;
з 01 грудня 2021 року – 1050 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років:
з 01 липня 2021 року – 1255 гривень;
з 01 грудня 2021 року – 1309 гривень.

Мінімальний РЕКОМЕНДОВАНИЙ розмір аліментів на одну дитину становить розмір прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути присуджений судом у разі достатності заробітку (доходу) платника аліментів.

Мінімальна РЕКОМЕНДОВАНА сума аліментів на 2021 рік становить:

Для дітей до 6 років:
з 01 липня 2021 року – 2013 гривень;
з 01 грудня 2021 року – 2100 гривень.

Для дітей від 6 до 18 років:
з 01 липня 2021 року – 2 510 гривень;
з 01 грудня 2021 року – 2 618 гривень.

Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником аліментів не доведено джерело походження коштів для їх оплати.

Факт відсутності у батька або матері можливості надавати дитині відповідного розміру утримання НЕ фігурує в переліку обставин, які враховуються судом при визначенні розмірів аліментів. Ця обставина НЕ звільняє батьків від обов`язку по утриманню дитини.

Відповідно до частин першої – третьої ст.190 Сімейного кодексу України той з батьків , з ким проживає дитина, і той з батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).
Однак, укладання договору не звільняє того з батьків, хто проживає октемо, від обов’язку брати учать у додаткових витратах на дитину.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.